O NAS

 

Kakšen je namen in kakšni so cilji Razvojnega zavoda GRČA Dobje?

Zavod bo deloval na področju športa, kulture, turizma, izobraževanja, ohranjanja kulturne dediščine Kozjanskega… S svojim delovanjem prispeval, da bodo študentje, dijaki in ostali v Dobju in tudi širše uspešneje izvajali svoje dejavnosti in uresničevali svoje želje. Grčin namen je tudi predstaviti in promovirati Dobje širši slovenski javnosti.
Tako je namen zavoda spodbujati kreativnost mladih z raznimi natečaji, spodbujati mlade h kritičnemu razmišljanju, pospeševati kulturno udejstvovanje mladih in podpirati njihove nekomercialne dejavnosti. Poudariti je treba pomen kulturne dediščine ter jo ohraniti in zaščititi. Zavod bo vsem nudil tudi razna izobraževanja na vseh področjih za vse zainteresirane ter jim bo tako pomagal napredovati in jih osveščati. Namen zavoda je tudi povezovanje med različnimi organizacijami, ker bi skupaj lahko nudili kvalitetnejšo ponudbo našemu kraju in ga skupaj promovirali.
Dejavnosti lahko podrobno spoznate na naslovni strani, če klikate ne linke, ki jih vidite desno.


Kaj je zavod?

Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, (zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja) ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička, to pa ne pomeni, da zavod ne sme opravljati pridobitnih dejavnosti, le porabiti jih mora za osnovne nepridobitne dejavnosti zavoda.
Poznamo javne in zasebne zavode. Javne zavode ustanovijo republika, občine, mesto in druge z zakonom pooblaščene javne pravne osebe. Za opravljanje javnih služb se ustanovijo javni zavodi ti so našteti v oklepaju. Zasebne zavode pa ustanavljajo fizične in pravne osebe (npr. društva), ker je poslovanje zavoda bolj fleksibilno kot poslovanje npr. društva. Grča je zasebni zavod.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©GRCA.org Vse pravice pridržane